<div style="text-align:center;"> <h1>chlebak deska do prasowania kosze na odpady suszarki do bielizny mopy miotły zmiotki chlebaki kosze na bieliznę szufelki wanienki wiadra</h1> <a href="ofirmie.php" title="Wieszaki - koszyki na zakupy, wieszaki ubraniowe, mopy, konewki">o firmie</a> | <a href="promocje.php" title="Szufelki - patelnia, wyposażenie sklepowe, miotły, wanienki, wiadra">promocje</a> | <a href="regulamin.php" title="Skrzynie - kosze na bieliznę, chlebak, skrzynie na narzędzia">regulamin</a> | <a href="produkty.php?id_rodzica=0" title="Suszarki - chlebaki, drylownica, suszarki do bielizny, zmiotki">sklep</a> | <a href="kontakt.php" title="Kosze - kosze na odpady, huśtawki ogrodowe, worki na śmieci">kontakt</a> </div>
Skrzynie na narzędzia, patelnia, koszyki na zakupy
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkawycieraczki
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkaAkcesoria dla mamy
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkałazienka i pralnia
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkasprzątanie biur i mieszkań
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkakuchnia
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkaŁóżeczka drewniane
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkaPIELĘGNACJA
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkatransport podręczny
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkaButelki
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkaCIĄŻA I PORÓD
Miska, waga, pojemnik, patelnia, suszarka, skrzynkaKARMIENIE


REGULAMIN ZAKUPÓW
 1. Sprzedawcą jest FHU TAGA BIS Ewa Wiencek z siedzibą, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kazimierza Wielkiego 10,prowadzące działalność gospodarczą w formie handlu hurtowego i detalicznego.
 2. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca możliwości dokonywania transakcji finansowych.
 3. Ceny towarów , hurtowe i detaliczne są cenami brutto tzn zawierają podatek VAT.
 4. Minimalna wartość pojedynczego zamówienia nie może być niższa niż 100 zł. brutto.
 5. Sprzedający na życzenie kupującego wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT a oryginał tych dokumentów przesyła wraz z dostawą.
 6. Zamówienie musi być wypełnione zgodnie z wskazaniami podczas zakupów a realizacja zamówienia jest uzależniona od :
  • podania nazwiska i imienia,
  • dokładnego adresu wraz kodem pocztowym
  • podaniem telefonu kontaktowego i adresu maill owego
  • podaniem numeru NIP jeżeli Kupujący wyrazi życzenie wystawienia faktury VAT
  • wysłaniem zamówienia drogą maill ową na adres tagabis@wp.pl bądĄ faxem na numer 033 821 51 26.( czynny całą dobę) lub 033 821 51 25.
 7. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający przystępuje do jego realizacji i telefonicznie potwierdza ten fakt Kupującemu oraz ustala dalsze szczegóły realizacji , określając wspólnie ostateczny asortyment, termin i wartość zamówienia.
 8. Kupujący musi określić sposób zapłaty za towar, który może być następujący:
  • za pobraniem w momencie dostawy do Kupującego na ręce Kuriera
  • przelewem na konto, wówczas Kupujący musi podać przy realizacji przelewu numer zamówienia a w przypadku Kupującego żądającego faktury VAT , podanie w przelewie numeru zamówienia lub faktury.

  • Przy płatności przelewowej wysyłka towaru następuje po zarachowaniu należności na konto: Kredyt Bank S.A. nr konta 36 1500 1357 1213 5007 0544 0000
 9. Dokument zakupu stanowi podstawę do zgłaszania ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru.
 10. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
  • poczty
  • firmy kurierskiej dostarczającej przesyłki do drzwi Kupującego
  • firmy kurierskiej dostarczającej palety pod wskazany adres
 11. Koszty zakupu do wartości 500 zł brutto ponosi Kupujący a od kwoty 501 zł sprzedający.
 12. Koszty dostawy wynoszą:
  • pocztą wraz z pobraniem : 20 zł ( realizacja do 5 dni)
  • dostawą kurierską wraz z pobraniem : 23,50 zł ( realizacja na drugi dzień)
  • pobranie należności na ręce kuriera : 12,50 zł brutto

  • Koszt przesyłki dolicza się do wartości pobrania lub przelewu
 13. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Nabywcę i zależy od wybranej formy płatności. W przypadku płatności przelewem czas realizacji zamówienia liczy się od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu. Po potwierdzeniu zamówienia lub wpływie zapłaty na rachunek bankowy sklepu zamówienie bezzwłocznie kierowane jest do realizacji i wysyłki.
 14. Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów z katalogu.
ZWROT TOWARU
 1. Towary w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, pierwszego gatunku i objęte są gwarancją producenta.
 2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz niezniszczonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy.
 3. Koszty przesyłki zwracanego towaru do sklepu w każdym przypadku ponosi Nabywca w całości.
 4. Po odebraniu towaru sklep niezwłocznie zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu przelewem na wskazany rachunek bankowy.
 5. Jeśli towar został wysłany na koszt sprzedawcy z kwoty podlegającej zwrotowi zostanie potrącony koszt wysyłki do Nabywcy.

 6. UWAGA: Zwracana kwota może być pomniejszona o sumę ww. potrąceń.
 7. Istnieje możliwość dokonania wymiany towaru na ten sam typ i model w innym kolorze lub rozmiarze.
 8. Sklep nie wymienia towaru na inny rodzaj. W takim przypadku należy dokonać zwrotu i złożyć nowe zamówienie.
 9. Chęć zwrotu lub wymiany towaru należy zgłosić na formularzu dostępnym na stronach sklepu lub telefonicznie na numer (33) 821 51 25 podając numer zamówienia, dane osobowe Kupującego, datę odbioru towaru oraz numer dokumentu zakupu lub dostawy.
 10. Asortyment i przyczyna zwrotu musi być uzgodniona z sprzedającym.
REKLAMACJE
 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera sprzedającego i Kupującego i wpływają na indywidualny odbiór kolorów, rozmiarów itp. nie są podstawa do reklamowania zakupionego towaru .
 2. Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu sporządzić protokół podpisany przez Nabywcę i Kuriera. Tylko w tym przypadku reklamacja z tytułu uszkodzeń powstałych w transporcie zostanie uznana.
 3. Reklamacje należy zgłaszać wypełniając formularz zgłoszenia naprawy, dostępny na stronie internetowej sklepu, podając swoje dane osobowe, datę zakupu, numer karty gwarancyjnej lub dokumentu zakupu, opis usterki oraz typ naprawy: gwarancyjna lub pogwarancyjna. Niewypełnienie którejkolwiek rubryki formularza uniemożliwi jego wysłanie.
 4. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu lub karty gwarancyjnej, która wydawana jest do niektórych towarów, oferowanych w sklepie.
 5. Wszelkie naprawy wykonywane są wyłącznie w siedzibie sprzedawcy, gdzie należy wysłać produkt. Serwis wykonuje naprawy gwarancyjne bezpłatnie oraz naprawy pogwarancyjne odpłatnie.
 6. W przypadku naprawy gwarancyjnej koszt wysyłki produktu do i z naprawy, wyłącznie za pośrednictwem wskazanej przez sprzedawcę Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej, pokrywa sprzedawca. Do przesyłki należy koniecznie dołączyć kartę gwarancyjną lub kopię dokumentu zakupu. Brak któregokolwiek z tych dokumentów spowoduje, iż naprawa potraktowana zostanie jako pogwarancyjna, czyli odpłatna, nawet, jeśli w formularzu zgłoszenia reklamacji Nabywca zaznaczył naprawę jako gwarancyjną.

 7. UWAGA: W przypadku wysłania przez Nabywcę produktu do naprawy gwarancyjnej za pośrednictwem innej firmy kurierskiej. Nabywca w całości pokrywa koszt wysyłki.
 8. Przed wysyłką produkt należy oczyścić i opakować w karton. W przypadku niestarannego opakowania produktu sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie wskutek niedostatecznego zabezpieczenia produktu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wysyłając dane osobowe, Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień i dalszej ewentualnej korespondencji lub kontaktów. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy ustaw:
  • z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz.271),
  • z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176).
Miotły, kosze na odpady Przedsiębiorstwo obrotu towarowego, chlebaki
Copyrights 2005 © Taga. All rights reserved. Wykonanie: wizja.net
Słowa kluczowe: chlebak, deska do prasowania, kosze na odpady, suszarki do bielizny, mopy, miotły, zmiotki, chlebaki, kosze na bieliznę, szufelki, wanienki, wiadra